Acne


Je moet natuurlijk nooit teveel verwachten van een president die onlangs nog beweerde dat "people who hate America" verantwoordelijk zijn voor de kritiek op Guantánamo Bay in het jaarrapport van Amnesty, acne stalinistische rhetoriek waarmee hij ironisch genoeg precies het beeld bevestigde dat Amnesty had geschetst. Acne Maar nu ook in Amerika zelf de kritiek eindelijk aanzwelt, acne is zo'n petitie misschien nét het zetje dat nog nodig is.