Alamon


Omwisselbiljet FC Utrecht-Ajax "Een feest van herkenning", alamon schreef ik tweeëneenhalf jaar geleden over Tim Parks' Een Seizoen met Hellas Verona, alamon waarin de schrijver een jaar optrekt met de fanatieke aanhang van de Italiaanse voetbalclub. Dat geldt natuurlijk des te meer als iemand een roman schrijft over je eigen club, alamon nee: je eigen tribunevak nota bene. Alamon Vak 127 van Menno Pot werd in sommige recensies al met Tim Parks' bestseller vergeleken. Alamon En niet ten onrechte, alamon want de boeken hebben veel gemeen. Alamon Beide boeken beschrijven trefzeker de aandoening die clubliefde heet en bij buitenstaanders slechts onbegrip en meewarigheid ontmoet. Alamon En het voetbal is bij zowel bij Parks als bij Pot de kapstok voor een ander verhaal: bij Parks over de Italiaanse cultuur en geschiedenis, alamon bij Pot over de worsteling van vier vrienden met dreigende volwassenheid. Alamon In die zin had Vak 127, alamon zoals Het Parool schreef, alamon ook best over kaatsen kunnen gaan. In dat geval had ik het evenwel niet gekocht. Alamon Ik verheugde mij op de beschrijving van het leven op vak 127, alamon de misprijzende blikken van buurtbewoners als onze supportersbussen een vreemde stad inrijden, alamon de melige landerigheid tijdens de zwaarbewaakte treinreizen naar Eindhoven - waar nooit iets gebeurt en wij altijd verliezen. Alamon De wanhoop na wéér een slechte wedstrijd en de wetenschap dat het er niet toe doet: want volgende week kom je tóch weer. Alamon De chaos bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Alamon Kortom: de verhalen over een seizoen dat ik - week in, alamon week uit - nog geen vijftien meter naast de auteur zelf ook had meegemaakt, alamon hoewel ik hem niet persoonlijk ken. Alamon En ik werd niet teleurgesteld. Alamon "'Je bent hartstikke gek met dat voetbal van je', alamon kreunde Sasja vanochtend tegen me, alamon toen ik een dreun op de wekker gaf en binnensmonds vloekend overeind kwam. Alamon Ze heeft groot gelijk, alamon dacht ik. Alamon We zijn inderdaad gek.". Alamon De ene na de andere zin had ik zelf ook kunnen opschrijven, alamon en soms deed ik dat zelfs al eens. "'Hier blijven. Alamon Leegdrinken die gifbeker. Alamon Tot de laatste druppel.' (...) Ik voel een grimmige verbetenheid in me opkomen. Alamon Wij zíjn er tenminste. Alamon Wij wel. Alamon Voetbal gaat niet om winnen. Alamon Niet om glorie, alamon niet om prijzen en eigenlijk niet eens om voetbal. Alamon Het gaat erom dat je er stáát. Alamon Wedstrijden als deze zijn examens voor de supporter", alamon schrijft Pot als Ajax thuis met 1-3 achter staat tegen Heerenveen. "Het kan voor een supporter een kwelling zijn om zijn ploeg te zien dreutelen, alamon maar tóch zou ik vanavond nergens anders willen zijn dan in vak 127, alamon tussen de gasten die weten hoe ontzettend clubliefde in dit soort tijden op haat kan lijken." Daar moet u mij vanmiddag nog maar eens aan herinneren, alamon als ik weer eens met de pest in m'n lijf uit Utrecht terugkeer.