Altiazem


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, altiazem zoals de Betuwelijn en de HSL. Altiazem De betrokken ministeries, altiazem achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, altiazem beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Altiazem De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, altiazem terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, altiazem met al zijn bijlagen, altiazem een flinke kartonnen doos. Altiazem Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Altiazem Kabinet en Kamer staan, altiazem acht weken na publicatie, altiazem al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Altiazem Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, altiazem zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, altiazem en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Altiazem Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, altiazem die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, altiazem maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Altiazem Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), altiazem Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, altiazem decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, altiazem die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, altiazem dergelijke kritiek leveren, altiazem dan is er écht iets aan de hand. Altiazem Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, altiazem bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, altiazem omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, altiazem zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Altiazem En de Kamer, altiazem inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, altiazem lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, altiazem zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Altiazem Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.