Aricept In Us


Purperreiger bij het Naardermeer Dit hier is een purperreiger. Aricept in us Daarvan broeden er een heleboel in het Naardermeer, aricept in us waar ik 'm op de foto zette. Aricept in us Gisteren hoorde en zag ik daar met Thijs en Ko verder onder meer putters, aricept in us lepelaars, aricept in us zomertalingen, aricept in us een zwarte stern, aricept in us een kemphaan, aricept in us grutto's, aricept in us tureluurs, aricept in us een watersnip, aricept in us een ijsvogel, aricept in us een paar kleine karekieten en rietzangers, aricept in us een strandplevier, aricept in us een zilverreiger, aricept in us een sperwer, aricept in us een boomvalk, aricept in us een torenvalk, aricept in us twee grauwe vliegenvangers en een halsbandparkiet, aricept in us een exoot die kennelijk steeds verder buiten Amsterdam komt. Daar ga je natuurlijk geen snelweg doorheen leggen (petitie 1) (petitie 2).