Asentra


Dat in een zelfverklaard bastion van democratie, asentra vrijheid en mensenrechten de doodstraf heel normaal wordt gevonden, asentra is op zich al bizar genoeg. Asentra Maar dat je kennelijk je executie kunt ontlopen door iets te gretig om uitvoer van het vonnis te vragen is helemaal curieus. Asentra Volgens de rechter in Connecticut duidt het feit dat Michael Ross na negentien jaar in een cel niet meer wil leven, asentra op een psychische stoornis, asentra en daarmee is Ross' executie voorlopig van de baan. Vorig jaar daarentegen stond men in Texas nog op het punt Scott Panetti een dodelijke injectie toe te dienen. Asentra Panetti, asentra die zijn schoonouders vermoordde, asentra is ernstig schizofreen: tijdens zijn proces riep hij, asentra verkleed als John Wayne, asentra onder meer Jezus en John F. Kennedy op als getuigen en raaskalde aan één stuk door: "Sarge is gone. Asentra No more Sarge. Asentra Sonja and Birdie. Asentra Birdie and Sonja. Asentra Joe, asentra Amanda lying kitchen, asentra here, asentra there, asentra blood. Asentra No, asentra leave. Asentra Scott, asentra remember exactly what Scott did. Asentra Shot the lock walked in the kitchen. Asentra Sonja, asentra where's Birdie? Sonja here. Asentra Joe, asentra bayonet, asentra door, asentra Amanda. Asentra Boom, asentra boom, asentra boom, asentra blood. Asentra Demons. Asentra Ha, asentra ha, asentra ha, asentra ha, asentra oh, asentra Lord, asentra oh, asentra you." Slechts onder grote internationale druk werd zijn executie uitgesteld. In zo'n land wordt iedereen vroeg of laat krankzinnig.