Birth Control


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, birth control omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Birth control Interessante vraag. Birth control Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, birth control aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, birth control wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, birth control als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?