Buy Aldactone Online


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, buy aldactone online en dat is maar goed ook. Buy aldactone online De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, buy aldactone online eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. Buy aldactone online Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, buy aldactone online en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, buy aldactone online maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, buy aldactone online maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. Buy aldactone online Gelukkig is er de Referendumwijzer. Buy aldactone online En de alternatieve Referendumwijzer. Buy aldactone online En de Kieswijzer Europese Grondwet, buy aldactone online de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, buy aldactone online en bleek bij de meeste testjes tegen. Buy aldactone online Maar dat wekt weinig verbazing, buy aldactone online want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, buy aldactone online en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. Buy aldactone online Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, buy aldactone online bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. Buy aldactone online Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. Buy aldactone online Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], buy aldactone online indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, buy aldactone online is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, buy aldactone online en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. Buy aldactone online Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. Buy aldactone online Ook dat Europa straks het homohuwelijk, buy aldactone online het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. Buy aldactone online En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, buy aldactone online is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, buy aldactone online en verandert er helemaal niets. Buy aldactone online Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, buy aldactone online want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. Buy aldactone online Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, buy aldactone online klopt wél, buy aldactone online maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Buy aldactone online Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, buy aldactone online schiet zichzelf dus in de voet. Buy aldactone online De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), buy aldactone online en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". Buy aldactone online Negatieve stemadviezen of niet, buy aldactone online ik ben nog altijd vóór, buy aldactone online al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. Buy aldactone online Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".