Buy Alli In Canada


Debuggen van javascript is een hel. Buy alli in canada De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, buy alli in canada maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Buy alli in canada En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Buy alli in canada Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Buy alli in canada Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, buy alli in canada en geen object.getAttribute("class"). Buy alli in canada So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Buy alli in canada Affijn, buy alli in canada het mag van het W3C, buy alli in canada en Firefox en Opera snappen het ook, buy alli in canada dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Buy alli in canada Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), buy alli in canada maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), buy alli in canada ook als die helemaal niet in je code staat. Buy alli in canada Een extra parameter (object.getAttribute("href", buy alli in canada2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.