Buy Baclofen


Niks geen demissionair kabinet dus: de aankomende Rijksbegroting en de vredesmissie oorlog in Afghanistan bieden een doorzichtige, buy baclofen maar effectieve smoes om ongestoord door te regeren, buy baclofen en waarschijnlijk wordt de formatie van een minderheidskabinet nog vóór het weekend afgerond. Uiteindelijk blijkt de val van het kabinet voor rechts dus een 'blessing in disguise': verlost van de vervelende dwarsigheid van de kleinste regeringspartner kunnen CDA en VVD in wisselende gelegenheidscoalities ongestoord hun 'hervormingsagenda' doorvoeren. Buy baclofen Geen zorgen meer over gesputter van D66 als minister Peijs een snelweg langs het Naardermeer wil aanleggen, buy baclofen want de LPF staat te popelen om de asfaltwagens te laten uitrijden. Buy baclofen Alle kans om samen met de klein-christelijke partijen de abortuswetgeving aan te scherpen, buy baclofen zonder dat de democraten de dominees hinderlijk voor de voeten lopen. Tweede Maasvlakte, buy baclofen privatisering Schiphol, buy baclofen huurliberalisatie, buy baclofen de JSF... Buy baclofen voor ieder omstreden plan bestaat nu de unieke gelegenheid om het snel door de Kamer te jassen, buy baclofen zonder dat de kiezer zich er over kan uitspreken, buy baclofen en zonder dat het kabinet nog in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Buy baclofen Het is natuurlijk fijn dat we wat eerder naar de stembus mogen om de dames en heren ongenadig op hun electorale falie te geven, buy baclofen maar voor veel hete hangijzers komt dat te laat. In het Nederlandse politieke stelsel komt het er meer op aan de formatie te winnen, buy baclofen dan de verkiezingen. Buy baclofen En die slag is vooralsnog aan rechts.