Buy Cephalexin No Rx Required


Niks geen demissionair kabinet dus: de aankomende Rijksbegroting en de vredesmissie oorlog in Afghanistan bieden een doorzichtige, buy cephalexin no rx required maar effectieve smoes om ongestoord door te regeren, buy cephalexin no rx required en waarschijnlijk wordt de formatie van een minderheidskabinet nog vóór het weekend afgerond. Uiteindelijk blijkt de val van het kabinet voor rechts dus een 'blessing in disguise': verlost van de vervelende dwarsigheid van de kleinste regeringspartner kunnen CDA en VVD in wisselende gelegenheidscoalities ongestoord hun 'hervormingsagenda' doorvoeren. Buy cephalexin no rx required Geen zorgen meer over gesputter van D66 als minister Peijs een snelweg langs het Naardermeer wil aanleggen, buy cephalexin no rx required want de LPF staat te popelen om de asfaltwagens te laten uitrijden. Buy cephalexin no rx required Alle kans om samen met de klein-christelijke partijen de abortuswetgeving aan te scherpen, buy cephalexin no rx required zonder dat de democraten de dominees hinderlijk voor de voeten lopen. Tweede Maasvlakte, buy cephalexin no rx required privatisering Schiphol, buy cephalexin no rx required huurliberalisatie, buy cephalexin no rx required de JSF... Buy cephalexin no rx required voor ieder omstreden plan bestaat nu de unieke gelegenheid om het snel door de Kamer te jassen, buy cephalexin no rx required zonder dat de kiezer zich er over kan uitspreken, buy cephalexin no rx required en zonder dat het kabinet nog in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Buy cephalexin no rx required Het is natuurlijk fijn dat we wat eerder naar de stembus mogen om de dames en heren ongenadig op hun electorale falie te geven, buy cephalexin no rx required maar voor veel hete hangijzers komt dat te laat. In het Nederlandse politieke stelsel komt het er meer op aan de formatie te winnen, buy cephalexin no rx required dan de verkiezingen. Buy cephalexin no rx required En die slag is vooralsnog aan rechts.