Buy Cheap Accutane Online


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, buy cheap accutane online zoals de Betuwelijn en de HSL. Buy cheap accutane online De betrokken ministeries, buy cheap accutane online achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, buy cheap accutane online beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Buy cheap accutane online De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, buy cheap accutane online terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, buy cheap accutane online met al zijn bijlagen, buy cheap accutane online een flinke kartonnen doos. Buy cheap accutane online Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Buy cheap accutane online Kabinet en Kamer staan, buy cheap accutane online acht weken na publicatie, buy cheap accutane online al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Buy cheap accutane online Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, buy cheap accutane online zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, buy cheap accutane online en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Buy cheap accutane online Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, buy cheap accutane online die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, buy cheap accutane online maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Buy cheap accutane online Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), buy cheap accutane online Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, buy cheap accutane online decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, buy cheap accutane online die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, buy cheap accutane online dergelijke kritiek leveren, buy cheap accutane online dan is er écht iets aan de hand. Buy cheap accutane online Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, buy cheap accutane online bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, buy cheap accutane online omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, buy cheap accutane online zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Buy cheap accutane online En de Kamer, buy cheap accutane online inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, buy cheap accutane online lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, buy cheap accutane online zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Buy cheap accutane online Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.