Buy Cheap Provera Online


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Buy cheap provera online Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, buy cheap provera online terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Buy cheap provera online Of dat de SP, buy cheap provera online die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, buy cheap provera online in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Buy cheap provera online Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, buy cheap provera online en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Buy cheap provera online De roep om gekozen burgemeesters, buy cheap provera online idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Buy cheap provera online Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, buy cheap provera online niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), buy cheap provera online ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), buy cheap provera online omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Buy cheap provera online Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, buy cheap provera online de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, buy cheap provera online maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, buy cheap provera online waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, buy cheap provera online met mijn mandaat, buy cheap provera online de achterbannen van de SP, buy cheap provera online de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, buy cheap provera online terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Buy cheap provera online Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, buy cheap provera online het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Buy cheap provera online Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.