Buy Discount Colace Online


Volgens minister Pechtold (D66) is het plan van de Raad van Hoofdcommissarissen [hier in PDF] om een virtuele slotgracht rond de grote steden te leggen, buy discount colace online een te grote aantasting van de privacy. Buy discount colace online "We moeten het niet gewoon gaan vinden dat zestien miljoen mensen permanent worden bespied en gecontroleerd", buy discount colace online zegt hij vandaag in de Volkskrant. Toen Pechtold nog burgemeester van Wageningen was, buy discount colace online maakte hij zich ook al druk over de voortdurende uitbreiding van controlemaatregelen en opsporingsbevoegdheden die het kabinet onder het mom van "terreurbestrijding" en "criminaliteitspreventie" door het parlement wist te jagen. Buy discount colace online Hij riep zijn toenmalige collega's toen zelfs op om zich te distantiĆ«ren van de identificatieplicht, buy discount colace online preventief fouilleren en de uitbreiding van cameratoezicht. Inmiddels is Pechtold minister in datzelfde kabinet, buy discount colace online met burgerlijke grondrechten in zijn portefeuille. Buy discount colace online Hij gaat zijn bezwaren tegen de plannen binnen het kabinet bespreken. Buy discount colace online Daarbij treft hij dan wel minister Donner tegenover zich, buy discount colace online die zichzelf waarschijnlijk het liefste in ruim 16 miljoen kleine Donnertjes zou opsplitsen om alle Nederlanders in eigen persoon dag en nacht te kunnen bespieden. Ik ben benieuwd of Pechtold ruggegraat toont, buy discount colace online iets dat bij zijn partij de laatste tijd niet meer zo en vogue lijkt te zijn. Buy discount colace online Wat stond hierover ook weer in het verkiezingsprogramma [PDF]? En hierover? En wat hadden de Democraten eigenlijk ook weer gezegd over regeringsdeelname? Hopelijk heeft D66 nu eens een allesbehalve virtuele slotgracht om zijn principes gelegd.