Buy Discount Diflucan


Ferry Mingelen: "Meneer Van Thijn, buy discount diflucan u wéét toch wat er gebeurt als het nachtwerk wordt in de Eerste Kamer?" Van Thijn: "Jaha! Dan komen er kroketten, buy discount diflucan mag ik hopen!" Van mij mogen ze die zo weer tot burgemeester benoemen, buy discount diflucan als Job straks premier is. Buy discount diflucan