Buy Discount Lamictal Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Buy discount lamictal online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", buy discount lamictal online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, buy discount lamictal online want ze zijn er wel degelijk, buy discount lamictal online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Buy discount lamictal online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Buy discount lamictal online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, buy discount lamictal online bijvoorbeeld. Buy discount lamictal online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, buy discount lamictal online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Buy discount lamictal online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, buy discount lamictal online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Buy discount lamictal online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, buy discount lamictal online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, buy discount lamictal online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Buy discount lamictal online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Buy discount lamictal online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, buy discount lamictal online ook wat ze denken, buy discount lamictal online vinden, buy discount lamictal online voelen en verlangen. Buy discount lamictal online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Buy discount lamictal online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, buy discount lamictal online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, buy discount lamictal online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Buy discount lamictal online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, buy discount lamictal online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Buy discount lamictal online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, buy discount lamictal online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Buy discount lamictal online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, buy discount lamictal online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, buy discount lamictal online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Buy discount lamictal online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, buy discount lamictal online zonder bewijs, buy discount lamictal online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Buy discount lamictal online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Buy discount lamictal online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, buy discount lamictal online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Buy discount lamictal online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, buy discount lamictal online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, buy discount lamictal online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Buy discount lamictal online Van Gogh draait zich om in zijn graf, buy discount lamictal online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, buy discount lamictal online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, buy discount lamictal online zoals ik destijds deed, buy discount lamictal online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, buy discount lamictal online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, buy discount lamictal online is boven alle twijfel verheven, buy discount lamictal online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Buy discount lamictal online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, buy discount lamictal online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, buy discount lamictal online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, buy discount lamictal online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Buy discount lamictal online Burgers worden, buy discount lamictal online meer dan vroeger, buy discount lamictal online onophoudelijk in de gaten gehouden. Buy discount lamictal online Niet gericht, buy discount lamictal online op grond van een redelijke verdenking, buy discount lamictal online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, buy discount lamictal online maar gewoon allemaal, buy discount lamictal online overal, buy discount lamictal online zoveel mogelijk. Buy discount lamictal online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Buy discount lamictal online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Buy discount lamictal online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Buy discount lamictal online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, buy discount lamictal online worden alle webpagina's die je bezoekt, buy discount lamictal online alle emails die je verstuurt en al je faxen, buy discount lamictal online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Buy discount lamictal online Niet alleen die van Big Willem, buy discount lamictal online Mohammed B. Buy discount lamictal online of Etienne U., buy discount lamictal online maar die van iedere burger. Buy discount lamictal online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, buy discount lamictal online of een beroepsverbod, buy discount lamictal online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, buy discount lamictal online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Buy discount lamictal online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, buy discount lamictal online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, buy discount lamictal online natuurlijk, buy discount lamictal online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Buy discount lamictal online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Buy discount lamictal online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.