Buy Discount Serophene Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Buy discount serophene online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", buy discount serophene online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, buy discount serophene online want ze zijn er wel degelijk, buy discount serophene online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Buy discount serophene online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Buy discount serophene online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, buy discount serophene online bijvoorbeeld. Buy discount serophene online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, buy discount serophene online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Buy discount serophene online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, buy discount serophene online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Buy discount serophene online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, buy discount serophene online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, buy discount serophene online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Buy discount serophene online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Buy discount serophene online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, buy discount serophene online ook wat ze denken, buy discount serophene online vinden, buy discount serophene online voelen en verlangen. Buy discount serophene online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Buy discount serophene online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, buy discount serophene online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, buy discount serophene online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Buy discount serophene online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, buy discount serophene online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Buy discount serophene online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, buy discount serophene online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Buy discount serophene online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, buy discount serophene online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, buy discount serophene online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Buy discount serophene online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, buy discount serophene online zonder bewijs, buy discount serophene online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Buy discount serophene online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Buy discount serophene online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, buy discount serophene online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Buy discount serophene online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, buy discount serophene online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, buy discount serophene online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Buy discount serophene online Van Gogh draait zich om in zijn graf, buy discount serophene online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, buy discount serophene online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, buy discount serophene online zoals ik destijds deed, buy discount serophene online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, buy discount serophene online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, buy discount serophene online is boven alle twijfel verheven, buy discount serophene online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Buy discount serophene online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, buy discount serophene online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, buy discount serophene online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, buy discount serophene online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Buy discount serophene online Burgers worden, buy discount serophene online meer dan vroeger, buy discount serophene online onophoudelijk in de gaten gehouden. Buy discount serophene online Niet gericht, buy discount serophene online op grond van een redelijke verdenking, buy discount serophene online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, buy discount serophene online maar gewoon allemaal, buy discount serophene online overal, buy discount serophene online zoveel mogelijk. Buy discount serophene online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Buy discount serophene online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Buy discount serophene online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Buy discount serophene online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, buy discount serophene online worden alle webpagina's die je bezoekt, buy discount serophene online alle emails die je verstuurt en al je faxen, buy discount serophene online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Buy discount serophene online Niet alleen die van Big Willem, buy discount serophene online Mohammed B. Buy discount serophene online of Etienne U., buy discount serophene online maar die van iedere burger. Buy discount serophene online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, buy discount serophene online of een beroepsverbod, buy discount serophene online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, buy discount serophene online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Buy discount serophene online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, buy discount serophene online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, buy discount serophene online natuurlijk, buy discount serophene online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Buy discount serophene online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Buy discount serophene online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.