Buy Emsam Cod


Omwisselbiljet FC Utrecht-Ajax "Een feest van herkenning", buy emsam cod schreef ik tweeëneenhalf jaar geleden over Tim Parks' Een Seizoen met Hellas Verona, buy emsam cod waarin de schrijver een jaar optrekt met de fanatieke aanhang van de Italiaanse voetbalclub. Dat geldt natuurlijk des te meer als iemand een roman schrijft over je eigen club, buy emsam cod nee: je eigen tribunevak nota bene. Buy emsam cod Vak 127 van Menno Pot werd in sommige recensies al met Tim Parks' bestseller vergeleken. Buy emsam cod En niet ten onrechte, buy emsam cod want de boeken hebben veel gemeen. Buy emsam cod Beide boeken beschrijven trefzeker de aandoening die clubliefde heet en bij buitenstaanders slechts onbegrip en meewarigheid ontmoet. Buy emsam cod En het voetbal is bij zowel bij Parks als bij Pot de kapstok voor een ander verhaal: bij Parks over de Italiaanse cultuur en geschiedenis, buy emsam cod bij Pot over de worsteling van vier vrienden met dreigende volwassenheid. Buy emsam cod In die zin had Vak 127, buy emsam cod zoals Het Parool schreef, buy emsam cod ook best over kaatsen kunnen gaan. In dat geval had ik het evenwel niet gekocht. Buy emsam cod Ik verheugde mij op de beschrijving van het leven op vak 127, buy emsam cod de misprijzende blikken van buurtbewoners als onze supportersbussen een vreemde stad inrijden, buy emsam cod de melige landerigheid tijdens de zwaarbewaakte treinreizen naar Eindhoven - waar nooit iets gebeurt en wij altijd verliezen. Buy emsam cod De wanhoop na wéér een slechte wedstrijd en de wetenschap dat het er niet toe doet: want volgende week kom je tóch weer. Buy emsam cod De chaos bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Buy emsam cod Kortom: de verhalen over een seizoen dat ik - week in, buy emsam cod week uit - nog geen vijftien meter naast de auteur zelf ook had meegemaakt, buy emsam cod hoewel ik hem niet persoonlijk ken. Buy emsam cod En ik werd niet teleurgesteld. Buy emsam cod "'Je bent hartstikke gek met dat voetbal van je', buy emsam cod kreunde Sasja vanochtend tegen me, buy emsam cod toen ik een dreun op de wekker gaf en binnensmonds vloekend overeind kwam. Buy emsam cod Ze heeft groot gelijk, buy emsam cod dacht ik. Buy emsam cod We zijn inderdaad gek.". Buy emsam cod De ene na de andere zin had ik zelf ook kunnen opschrijven, buy emsam cod en soms deed ik dat zelfs al eens. "'Hier blijven. Buy emsam cod Leegdrinken die gifbeker. Buy emsam cod Tot de laatste druppel.' (...) Ik voel een grimmige verbetenheid in me opkomen. Buy emsam cod Wij zíjn er tenminste. Buy emsam cod Wij wel. Buy emsam cod Voetbal gaat niet om winnen. Buy emsam cod Niet om glorie, buy emsam cod niet om prijzen en eigenlijk niet eens om voetbal. Buy emsam cod Het gaat erom dat je er stáát. Buy emsam cod Wedstrijden als deze zijn examens voor de supporter", buy emsam cod schrijft Pot als Ajax thuis met 1-3 achter staat tegen Heerenveen. "Het kan voor een supporter een kwelling zijn om zijn ploeg te zien dreutelen, buy emsam cod maar tóch zou ik vanavond nergens anders willen zijn dan in vak 127, buy emsam cod tussen de gasten die weten hoe ontzettend clubliefde in dit soort tijden op haat kan lijken." Daar moet u mij vanmiddag nog maar eens aan herinneren, buy emsam cod als ik weer eens met de pest in m'n lijf uit Utrecht terugkeer.