Buy Exelon No Rx Required


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Buy exelon no rx required Die mislukten jammerlijk, buy exelon no rx required waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, buy exelon no rx required maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Buy exelon no rx required Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, buy exelon no rx required maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, buy exelon no rx required hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, buy exelon no rx required en besloot ik het nog een keer te proberen, buy exelon no rx required en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, buy exelon no rx required lees verder! Installeer eerst een NFS server, buy exelon no rx required bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Buy exelon no rx required Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, buy exelon no rx requiredoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, buy exelon no rx required bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, buy exelon no rx required een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Buy exelon no rx required Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Buy exelon no rx required Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, buy exelon no rx required wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Buy exelon no rx required Denk, buy exelon no rx required voor schrijftoegang, buy exelon no rx required ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, buy exelon no rx required maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Buy exelon no rx required Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, buy exelon no rx required dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Buy exelon no rx required DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Buy exelon no rx required Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Buy exelon no rx required Welke ID's de server kiest, buy exelon no rx required is gelukkig in te stellen. Buy exelon no rx required Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, buy exelon no rx required dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, buy exelon no rx requiredinsecure, buy exelon no rx requiredall_squash, buy exelon no rx requiredanonuid=1000, buy exelon no rx requiredanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Buy exelon no rx required Een kind kad de was doen.