Buy Foradil Online


Nog niet zo lang geleden ondervond ik elders hoe vervelend linkspammers kunnen zijn, buy foradil online en Juno zag zich zelfs genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Buy foradil online Nu het probleem uit de hand dreigt te lopen, buy foradil online wil Google (dat met zijn PageRank-technologie sterk heeft bijgedragen aan het ontstaan van het probleem) links in weblogcomments en referrerlijstjes gaan negeren, buy foradil online in de hoop spammers de wind uit de zeilen te nemen. Mede naar aanleiding daarvan sprak The Register met linkspammer 'Sam', buy foradil online die in de comments van duizenden weblogs reclame maakt voor 'PPC' (Pills, buy foradil online Porn and Casinos). Buy foradil online Sam profiteert flink mee van de honderd- tot tweehonderdduizend pond die de PPC-sites maandelijks binnenhalen, buy foradil online en heeft dan ook een heel eigen visie op de moraliteit van zijn broodwinning: "It could be argued that a website owner is actually inviting content to their site when they allow comments." Die redenering kom je helaas vaker tegen. Buy foradil online Meisjes in korte rokjes kunnen volgens mij ook maar beter uit Sams buurt blijven.