Buy Lanoxin


Ik moet zo zoetjes aan toch erkennen dat ik wat te veel achter de computer zit. Buy lanoxin Zo betrapte ik mezelf de laatste dagen op het gebruik van /* C-style commentaar */ in mijn scriptie, buy lanoxin voorzag ik een komische passage in een wetenschappelijk artikel van de kwalificatie "ROFL :-)", buy lanoxin en noteerde ik "+1, buy lanoxin Insightful" in de kantlijn.