Buy Levitra Professional Online


Deze week vond ik in mijn brievenbus een lege retourenvelop van stadsdeel Zuidoost, buy levitra professional online te gebruiken voor het terugsturen van mijn reactie. Buy levitra professional online Waaróp ik geacht werd te reageren bleef vooralsnog onduidelijk, buy levitra professional online want een toelichting of een vragenformulier was niet meegeleverd. Buy levitra professional online Alleen die lege envelop, buy levitra professional online geadresseerd aan de "Afdeling Communicatie-stadsdeeletiquette". De website van het stadsdeel bood uitkomst: "In 2004 heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de stadsdeelraad aangenomen om leefregels in Zuidoost vast te stellen." Met de voortvarendheid die het lokale bestuur hier zo kenmerkt heeft het stadsdeel dat voorstel nog geen twee jaar later al omgezet in een heuse enquête, buy levitra professional online waarmee de bewoners "een noemenswaardige bijdrage [kunnen leveren] aan het verder verbeteren van [hun] leefklimaat." We blijken te mogen kiezen uit veertig verschillende "leefregels". Buy levitra professional online Groet als je elkaar tegen komt in een rustige omgeving bijvoorbeeld, buy levitra professional online en Wees niet bang om naar opbouwende kritiek te luisteren. Buy levitra professional online Of In Zuidoost maken wij kennis met onze buren. Buy levitra professional online Ook de échte klassiekers ontbreken niet: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, buy levitra professional online doet dat ook een ander niet' en 'Goed voorbeeld, buy levitra professional online doet goed volgen'. Het zijn niet allemaal tegeltjeswijsheden: Plassen doen wij op het toilet, buy levitra professional online Wij parkeren in Zuidoost zoals het hoort en Huisvuil zetten we op straat op de tijden die daarvoor staan zie ik nog niet zo gauw op Delfts Blauw aardewerk in de keuken hangen. De lijst valt al met al in twee categorieën uiteen: zaken waar de overheid zich helemaal niet mee behoort te bemoeien, buy levitra professional online en wettelijke regels die de overheid gewoon moet handhaven. Buy levitra professional online Wie ik op straat allemaal wel of niet gedag wens te zeggen, buy levitra professional online gaat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet geen donder aan - en gelukkig kan ze het niet afdwingen ook. Buy levitra professional online Het groeten van wildvreemden wordt hier in de buurt trouwens niet zelden geïnterpreteerd als de openingszin van een cokedeal. Huisvuil op de verkeerde dag buiten zetten, buy levitra professional online fout parkeren en wildplassen zijn daarentegen al sinds jaar en dag verboden in wet of APV. Buy levitra professional online Waar het in Zuidoost op dat gebied aan ontbreekt is effectieve handhaving. Buy levitra professional online In plaats van burgers lastig te vallen met belerende spreuken en opgeheven vingertjes, buy levitra professional online zou het stadsdeel de milieupolitie eens bonnen moeten laten uitschrijven bij de bovenburen die hun vuilnis van het balkon kieperen. Buy levitra professional online Die trekken zich van "leefregels" namelijk helemaal niets aan. Buy levitra professional online Een modieuze schijnmaatregel uit het muffe verzameld werk van Donner en Balkenende, buy levitra professional online waarbij het stadsdeel onder het mom van "eigen verantwoordelijkheid van de burger" zijn eigen verantwoordelijkheden afschuift. Eigenlijk heel toepasselijk, buy levitra professional online die lege envelop.