Buy Lioresal In Us


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, buy lioresal in us zoals de Betuwelijn en de HSL. Buy lioresal in us De betrokken ministeries, buy lioresal in us achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, buy lioresal in us beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Buy lioresal in us De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, buy lioresal in us terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, buy lioresal in us met al zijn bijlagen, buy lioresal in us een flinke kartonnen doos. Buy lioresal in us Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Buy lioresal in us Kabinet en Kamer staan, buy lioresal in us acht weken na publicatie, buy lioresal in us al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Buy lioresal in us Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, buy lioresal in us zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, buy lioresal in us en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Buy lioresal in us Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, buy lioresal in us die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, buy lioresal in us maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Buy lioresal in us Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), buy lioresal in us Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, buy lioresal in us decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, buy lioresal in us die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, buy lioresal in us dergelijke kritiek leveren, buy lioresal in us dan is er écht iets aan de hand. Buy lioresal in us Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, buy lioresal in us bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, buy lioresal in us omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, buy lioresal in us zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Buy lioresal in us En de Kamer, buy lioresal in us inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, buy lioresal in us lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, buy lioresal in us zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Buy lioresal in us Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.