Buy Manhood Enhancer In Canada


Debuggen van javascript is een hel. Buy manhood enhancer in canada De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, buy manhood enhancer in canada maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Buy manhood enhancer in canada En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Buy manhood enhancer in canada Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Buy manhood enhancer in canada Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, buy manhood enhancer in canada en geen object.getAttribute("class"). Buy manhood enhancer in canada So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Buy manhood enhancer in canada Affijn, buy manhood enhancer in canada het mag van het W3C, buy manhood enhancer in canada en Firefox en Opera snappen het ook, buy manhood enhancer in canada dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Buy manhood enhancer in canada Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), buy manhood enhancer in canada maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), buy manhood enhancer in canada ook als die helemaal niet in je code staat. Buy manhood enhancer in canada Een extra parameter (object.getAttribute("href", buy manhood enhancer in canada2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.