Buy No Rx Femcare


Zijne Excellentie staatssecretaris Van der Knaap - hem zij leven, buy no rx femcare gezondheid en kracht - eist respect. Buy no rx femcare Niet voor zichzelf als persoon, buy no rx femcare of voor mensen in het algemeen, buy no rx femcare maar voor bewindslieden. Buy no rx femcare Die moeten, buy no rx femcare vindt hij, buy no rx femcare met excellentie worden aangesproken. Buy no rx femcare "Ik zou willen dat de samenleving een stukje respect toont voor ministers en staatssecretarissen", buy no rx femcare zegt hij vandaag in de Volkskrant. Buy no rx femcare "Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was. Buy no rx femcare Het heeft ook wat meer cachet als je met excellentie wordt aangesproken. Buy no rx femcare Er mag best enige afstand zijn." Nou dacht ik altijd dat iedereen, buy no rx femcare van staatssecretaris tot stratenmaker, buy no rx femcare recht heeft op een soort basisniveau van respect. Buy no rx femcare Noem het menselijke waardigheid. Buy no rx femcare Maar alles daarboven, buy no rx femcare dat moet je verdienen. Buy no rx femcare Of bewindslieden het land "nog beter laten zijn dan het al was" is ter beoordeling van de kiezer, buy no rx femcare en ik heb er op het ogenblik mijn twijfels bij. Buy no rx femcare In een democratie heeft niemand recht op respect uit hoofde van zijn functie, buy no rx femcare en als Van der Knaap meent dat hij "cachet" ontbeert, buy no rx femcare moet hij die rare snor afscheren.