Buy No Rx Lasuna


Als je XML wilt omzetten naar (X)HTML met behulp van XSLT, buy no rx lasuna kom je in de problemen als de parser je lege elementen wat al te enthousiast naar valide XML vertaalt. Buy no rx lasuna Gelinkte stylesheets en scripts in de headers van je output werken dan namelijk niet meer in Internet Explorer. Buy no rx lasuna De parser maakt van <script type="text/javascript" src="foo.js"></script> namelijk <script type="text/javascript" src="foo.js"/>, buy no rx lasuna en dat snapt IE niet. Buy no rx lasuna De simpelste workaround - hoewel een beetje een hack - is om een (blanco) comment in te voegen, buy no rx lasuna zodat het element niet leeg is: <xsl:template match="header"> (...) <script type="text/javascript" src="foo.js"> <xsl:comment></xsl:comment> </script> </xsl:template> Output: <script type="text/javascript" src="foo.js"><!----></script> (Aan deze steen heb ik me de afgelopen jaren méér dan eens gestoten, buy no rx lasuna dus ik post het maar even hier, buy no rx lasuna zodat ik het nooit meer vergeet (en voor Google). Buy no rx lasuna Het zijn de laatste dagen bij mijn huidige werkgever (waarover later meer), buy no rx lasuna en ik heb het erg druk met de afronding van mijn bezigheden. Buy no rx lasuna Dan kun je dit soort stomme bugs er eventjes niet bij hebben.)