Buy No Rx Sumycin


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Buy no rx sumycin Die mislukten jammerlijk, buy no rx sumycin waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, buy no rx sumycin maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Buy no rx sumycin Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, buy no rx sumycin maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, buy no rx sumycin hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, buy no rx sumycin en besloot ik het nog een keer te proberen, buy no rx sumycin en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, buy no rx sumycin lees verder! Installeer eerst een NFS server, buy no rx sumycin bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Buy no rx sumycin Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, buy no rx sumycinoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, buy no rx sumycin bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, buy no rx sumycin een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Buy no rx sumycin Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Buy no rx sumycin Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, buy no rx sumycin wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Buy no rx sumycin Denk, buy no rx sumycin voor schrijftoegang, buy no rx sumycin ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, buy no rx sumycin maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Buy no rx sumycin Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, buy no rx sumycin dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Buy no rx sumycin DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Buy no rx sumycin Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Buy no rx sumycin Welke ID's de server kiest, buy no rx sumycin is gelukkig in te stellen. Buy no rx sumycin Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, buy no rx sumycin dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, buy no rx sumycininsecure, buy no rx sumycinall_squash, buy no rx sumycinanonuid=1000, buy no rx sumycinanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Buy no rx sumycin Een kind kad de was doen.