Buy Prednisone Online


Image spamGlipten er tot voor kort per etmaal misschien drie spammetjes door mijn filters, buy prednisone online de laatste tijd weken moet ik dagelijks tientallen berichten /dev/null'en - en ik ben niet de enige. Buy prednisone online De voornaamste reden: image spam, buy prednisone online waarbij de pillen of penny stocks in een plaatje worden aangeprezen, buy prednisone online in plaats van in tekst. Buy prednisone online Veel spamfilters, buy prednisone online die bij het analyseren van mail zoeken naar bekende spamtermen ("p1lls", buy prednisone online "v1agr4"), buy prednisone online werken daardoor niet. Een doodsimpele manier om filters te omzeilen, buy prednisone online maar toch hebben spammers lang gewacht om deze methode toe te passen. Buy prednisone online Plaatjes rondmailen kost immers veel meer bandbreedte dan traditionele spam. Buy prednisone online Dat ze nu toch massaal hun toevlucht nemen tot deze methode, buy prednisone online is in zekere zin dus een overwinning voor spambestrijders: tekstgebaseerde filters zijn zo goed geworden, buy prednisone online dat ze zich niet meer om de tuin laten leiden door de wartaal waar de eigenlijke boodschap bij tekstgebaseerde spam doorgaans in verstopt wordt. Maar een Pyrrhusoverwinning is het wel, buy prednisone online want ondertussen stromen onze mailboxen vol met troep, buy prednisone online die ook nog eens veel meer diskruimte in beslag neemt dan tekstgebaseerde spam. Buy prednisone online Gelukkig vond ik deze slimme tip om Thunderbird de image spam te laten herkennen. Buy prednisone online Werkt - met enige aanpassing - ook in Mail.app (Mac), buy prednisone online en waarschijnlijk de meeste andere mailclients.