Buy Quibron T In Us


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", buy quibron t in us ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Buy quibron t in us Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), buy quibron t in us die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Buy quibron t in us Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, buy quibron t in us maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Buy quibron t in us En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Buy quibron t in us Hij doet maar, buy quibron t in us zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Buy quibron t in us De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, buy quibron t in us toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Buy quibron t in us "Je moet met je poten van een ander afblijven", buy quibron t in us luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Buy quibron t in us Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, buy quibron t in us maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Buy quibron t in us Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, buy quibron t in us zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, buy quibron t in us worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Buy quibron t in us Discriminatie wegens godsdienst, buy quibron t in us levensovertuiging, buy quibron t in us politieke gezindheid, buy quibron t in us ras, buy quibron t in us geslacht of op welke grond dan ook, buy quibron t in us is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.