Buy Reminyl


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, buy reminyl dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Buy reminyl Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Buy reminyl Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, buy reminyl zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, buy reminyl vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Buy reminyl Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, buy reminyl die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, buy reminyl is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Buy reminyl De één dreigt met oorlog, buy reminyl de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Buy reminyl De één vind de grondwet te liberaal, buy reminyl de ander te sociaal. Buy reminyl De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, buy reminyl de ander zegt juist van niet. Buy reminyl En iedereen heeft een beetje gelijk, buy reminyl want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Buy reminyl Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, buy reminyl maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, buy reminyl selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Buy reminyl En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, buy reminyl inclusief stuitend populisme, buy reminyl flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, buy reminyl betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, buy reminyl want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Buy reminyl En als dat wel zo zou zijn, buy reminyl waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, buy reminyl of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, buy reminyl weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, buy reminyl dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, buy reminyl en er ook geen gefundeerde mening over hebben, buy reminyl zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, buy reminyl het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, buy reminyl laat staan een muntje opgooien. Buy reminyl De democratie is geen casino, buy reminyl per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, buy reminyl hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Buy reminyl Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, buy reminyl zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, buy reminyl door gebrek aan tijd, buy reminyl kennis of belangstelling, buy reminyl niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Buy reminyl We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, buy reminyl via de media, buy reminyl door demonstraties, buy reminyl debatten, buy reminyl brieven, buy reminyl emailbombardementen en petities. Buy reminyl En als we ontevreden zijn, buy reminyl dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, buy reminyl zoals de laatste jaren maar is gebleken. Buy reminyl Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, buy reminyl om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, buy reminyl en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.