Buy Shoot In Canada


Volgens de Volkskrant is Taida Pasic slachtoffer geworden van de publiciteit: minister Verdonk had voor haar - als 'schrijnend geval' - best een uitzondering kunnen maken, buy shoot in canada als dat niet het risico met zich zou meebrengen dat zich door alle media-aandacht nóg honderden Taida's zouden melden, buy shoot in canada met een even hartverscheurend verhaal. Buy shoot in canada Dan zou Verdonk het gevaar lopen "van een uitzondering een regel te moeten maken". Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Buy shoot in canada Taida was er misschien meer bij gebaat geweest als haar klasgenoten niet voor haar waren opgekomen en als niet ruim zeventigduizend mensen een petitie hadden ondertekend om Verdonk tot menselijkheid op te roepen. Buy shoot in canada Dan had haar advocate, buy shoot in canada met stille diplomatie, buy shoot in canada wellicht een paar maandjes respijt kunnen ritselen, buy shoot in canada en had Taida in de zomer met een VWO-diploma op zak het land kunnen verlaten. Buy shoot in canada Dan was Verdonk ook niet tot haar heldendaad gekomen om op de voorpagina van 's lands grootste ochtendblad uit te halen naar een schoolmeisje van amper achttien lentes. Maar de Volkskrant gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan de kern van het probleem: het feit dát er nog honderden Taida's bestaan. Buy shoot in canada Als de huidige regels dát mogelijk maken, buy shoot in canada dan deugen ze niet.