Buy Viagra Cialis Cod


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Buy viagra cialis cod Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, buy viagra cialis cod terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Buy viagra cialis cod Of dat de SP, buy viagra cialis cod die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, buy viagra cialis cod in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Buy viagra cialis cod Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, buy viagra cialis cod en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Buy viagra cialis cod De roep om gekozen burgemeesters, buy viagra cialis cod idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Buy viagra cialis cod Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, buy viagra cialis cod niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), buy viagra cialis cod ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), buy viagra cialis cod omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Buy viagra cialis cod Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, buy viagra cialis cod de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, buy viagra cialis cod maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, buy viagra cialis cod waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, buy viagra cialis cod met mijn mandaat, buy viagra cialis cod de achterbannen van de SP, buy viagra cialis cod de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, buy viagra cialis cod terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Buy viagra cialis cod Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, buy viagra cialis cod het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Buy viagra cialis cod Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.