Carodyl


Wat de mens onderscheidt van de dieren, carodyl is dat hij zijn instincten kan beheersen - zeggen ze. Carodyl Als dat zo is, carodyl sta ik een stuk dichter bij mijn harige voorouders dan ik zou willen. Carodyl Ik kan pas bij de -tigste poging de reflex onderdrukken om met mijn ogen te knipperen als ik zie hoe mijn vinger mijn blikveld langzaam maar zeker volledig vult. Carodyl Voorlopig op werkdagen maar een half uurtje eerder uit bed. Als u mij dezer dagen met bloeddoorlopen oogwit door de stad ziet lopen, carodyl dan komt dat dus niet door drank of droevenis, carodyl maar door mijn nieuwe contactlenzen.