Cheap K 9 Slim Down Dogs Online


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", cheap k 9 slim down dogs online ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Cheap k 9 slim down dogs online Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), cheap k 9 slim down dogs online die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Cheap k 9 slim down dogs online Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, cheap k 9 slim down dogs online maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Cheap k 9 slim down dogs online En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Cheap k 9 slim down dogs online Hij doet maar, cheap k 9 slim down dogs online zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Cheap k 9 slim down dogs online De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, cheap k 9 slim down dogs online toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Cheap k 9 slim down dogs online "Je moet met je poten van een ander afblijven", cheap k 9 slim down dogs online luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Cheap k 9 slim down dogs online Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, cheap k 9 slim down dogs online maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Cheap k 9 slim down dogs online Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, cheap k 9 slim down dogs online zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, cheap k 9 slim down dogs online worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Cheap k 9 slim down dogs online Discriminatie wegens godsdienst, cheap k 9 slim down dogs online levensovertuiging, cheap k 9 slim down dogs online politieke gezindheid, cheap k 9 slim down dogs online ras, cheap k 9 slim down dogs online geslacht of op welke grond dan ook, cheap k 9 slim down dogs online is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.