Cheap Metabo 925 Online


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, cheap metabo 925 online zoals de Betuwelijn en de HSL. Cheap metabo 925 online De betrokken ministeries, cheap metabo 925 online achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, cheap metabo 925 online beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Cheap metabo 925 online De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, cheap metabo 925 online terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, cheap metabo 925 online met al zijn bijlagen, cheap metabo 925 online een flinke kartonnen doos. Cheap metabo 925 online Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Cheap metabo 925 online Kabinet en Kamer staan, cheap metabo 925 online acht weken na publicatie, cheap metabo 925 online al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Cheap metabo 925 online Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, cheap metabo 925 online zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, cheap metabo 925 online en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Cheap metabo 925 online Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, cheap metabo 925 online die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, cheap metabo 925 online maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Cheap metabo 925 online Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), cheap metabo 925 online Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, cheap metabo 925 online decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, cheap metabo 925 online die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, cheap metabo 925 online dergelijke kritiek leveren, cheap metabo 925 online dan is er écht iets aan de hand. Cheap metabo 925 online Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, cheap metabo 925 online bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, cheap metabo 925 online omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, cheap metabo 925 online zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Cheap metabo 925 online En de Kamer, cheap metabo 925 online inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, cheap metabo 925 online lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, cheap metabo 925 online zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Cheap metabo 925 online Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.