Cheap Mircette Online


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, cheap mircette online zoals de Betuwelijn en de HSL. Cheap mircette online De betrokken ministeries, cheap mircette online achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, cheap mircette online beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Cheap mircette online De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, cheap mircette online terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, cheap mircette online met al zijn bijlagen, cheap mircette online een flinke kartonnen doos. Cheap mircette online Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Cheap mircette online Kabinet en Kamer staan, cheap mircette online acht weken na publicatie, cheap mircette online al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Cheap mircette online Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, cheap mircette online zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, cheap mircette online en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Cheap mircette online Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, cheap mircette online die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, cheap mircette online maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Cheap mircette online Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), cheap mircette online Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, cheap mircette online decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, cheap mircette online die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, cheap mircette online dergelijke kritiek leveren, cheap mircette online dan is er écht iets aan de hand. Cheap mircette online Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, cheap mircette online bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, cheap mircette online omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, cheap mircette online zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Cheap mircette online En de Kamer, cheap mircette online inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, cheap mircette online lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, cheap mircette online zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Cheap mircette online Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.