Cheap Nutridrine Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Cheap nutridrine online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", cheap nutridrine online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, cheap nutridrine online want ze zijn er wel degelijk, cheap nutridrine online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Cheap nutridrine online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Cheap nutridrine online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, cheap nutridrine online bijvoorbeeld. Cheap nutridrine online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, cheap nutridrine online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Cheap nutridrine online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, cheap nutridrine online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Cheap nutridrine online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, cheap nutridrine online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, cheap nutridrine online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Cheap nutridrine online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Cheap nutridrine online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, cheap nutridrine online ook wat ze denken, cheap nutridrine online vinden, cheap nutridrine online voelen en verlangen. Cheap nutridrine online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Cheap nutridrine online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, cheap nutridrine online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, cheap nutridrine online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Cheap nutridrine online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, cheap nutridrine online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Cheap nutridrine online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, cheap nutridrine online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Cheap nutridrine online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, cheap nutridrine online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, cheap nutridrine online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Cheap nutridrine online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, cheap nutridrine online zonder bewijs, cheap nutridrine online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Cheap nutridrine online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Cheap nutridrine online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, cheap nutridrine online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Cheap nutridrine online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, cheap nutridrine online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, cheap nutridrine online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Cheap nutridrine online Van Gogh draait zich om in zijn graf, cheap nutridrine online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, cheap nutridrine online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, cheap nutridrine online zoals ik destijds deed, cheap nutridrine online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, cheap nutridrine online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, cheap nutridrine online is boven alle twijfel verheven, cheap nutridrine online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Cheap nutridrine online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, cheap nutridrine online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, cheap nutridrine online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, cheap nutridrine online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Cheap nutridrine online Burgers worden, cheap nutridrine online meer dan vroeger, cheap nutridrine online onophoudelijk in de gaten gehouden. Cheap nutridrine online Niet gericht, cheap nutridrine online op grond van een redelijke verdenking, cheap nutridrine online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, cheap nutridrine online maar gewoon allemaal, cheap nutridrine online overal, cheap nutridrine online zoveel mogelijk. Cheap nutridrine online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Cheap nutridrine online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Cheap nutridrine online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Cheap nutridrine online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, cheap nutridrine online worden alle webpagina's die je bezoekt, cheap nutridrine online alle emails die je verstuurt en al je faxen, cheap nutridrine online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Cheap nutridrine online Niet alleen die van Big Willem, cheap nutridrine online Mohammed B. Cheap nutridrine online of Etienne U., cheap nutridrine online maar die van iedere burger. Cheap nutridrine online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, cheap nutridrine online of een beroepsverbod, cheap nutridrine online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, cheap nutridrine online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Cheap nutridrine online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, cheap nutridrine online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, cheap nutridrine online natuurlijk, cheap nutridrine online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Cheap nutridrine online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Cheap nutridrine online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.