Cheap Rhinocort Online


Deze week vond ik in mijn brievenbus een lege retourenvelop van stadsdeel Zuidoost, cheap rhinocort online te gebruiken voor het terugsturen van mijn reactie. Cheap rhinocort online Waaróp ik geacht werd te reageren bleef vooralsnog onduidelijk, cheap rhinocort online want een toelichting of een vragenformulier was niet meegeleverd. Cheap rhinocort online Alleen die lege envelop, cheap rhinocort online geadresseerd aan de "Afdeling Communicatie-stadsdeeletiquette". De website van het stadsdeel bood uitkomst: "In 2004 heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de stadsdeelraad aangenomen om leefregels in Zuidoost vast te stellen." Met de voortvarendheid die het lokale bestuur hier zo kenmerkt heeft het stadsdeel dat voorstel nog geen twee jaar later al omgezet in een heuse enquête, cheap rhinocort online waarmee de bewoners "een noemenswaardige bijdrage [kunnen leveren] aan het verder verbeteren van [hun] leefklimaat." We blijken te mogen kiezen uit veertig verschillende "leefregels". Cheap rhinocort online Groet als je elkaar tegen komt in een rustige omgeving bijvoorbeeld, cheap rhinocort online en Wees niet bang om naar opbouwende kritiek te luisteren. Cheap rhinocort online Of In Zuidoost maken wij kennis met onze buren. Cheap rhinocort online Ook de échte klassiekers ontbreken niet: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, cheap rhinocort online doet dat ook een ander niet' en 'Goed voorbeeld, cheap rhinocort online doet goed volgen'. Het zijn niet allemaal tegeltjeswijsheden: Plassen doen wij op het toilet, cheap rhinocort online Wij parkeren in Zuidoost zoals het hoort en Huisvuil zetten we op straat op de tijden die daarvoor staan zie ik nog niet zo gauw op Delfts Blauw aardewerk in de keuken hangen. De lijst valt al met al in twee categorieën uiteen: zaken waar de overheid zich helemaal niet mee behoort te bemoeien, cheap rhinocort online en wettelijke regels die de overheid gewoon moet handhaven. Cheap rhinocort online Wie ik op straat allemaal wel of niet gedag wens te zeggen, cheap rhinocort online gaat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet geen donder aan - en gelukkig kan ze het niet afdwingen ook. Cheap rhinocort online Het groeten van wildvreemden wordt hier in de buurt trouwens niet zelden geïnterpreteerd als de openingszin van een cokedeal. Huisvuil op de verkeerde dag buiten zetten, cheap rhinocort online fout parkeren en wildplassen zijn daarentegen al sinds jaar en dag verboden in wet of APV. Cheap rhinocort online Waar het in Zuidoost op dat gebied aan ontbreekt is effectieve handhaving. Cheap rhinocort online In plaats van burgers lastig te vallen met belerende spreuken en opgeheven vingertjes, cheap rhinocort online zou het stadsdeel de milieupolitie eens bonnen moeten laten uitschrijven bij de bovenburen die hun vuilnis van het balkon kieperen. Cheap rhinocort online Die trekken zich van "leefregels" namelijk helemaal niets aan. Cheap rhinocort online Een modieuze schijnmaatregel uit het muffe verzameld werk van Donner en Balkenende, cheap rhinocort online waarbij het stadsdeel onder het mom van "eigen verantwoordelijkheid van de burger" zijn eigen verantwoordelijkheden afschuift. Eigenlijk heel toepasselijk, cheap rhinocort online die lege envelop.