Chloromint Free Delivery


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", chloromint free delivery ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Chloromint free delivery Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), chloromint free delivery die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Chloromint free delivery Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, chloromint free delivery maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Chloromint free delivery En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Chloromint free delivery Hij doet maar, chloromint free delivery zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Chloromint free delivery De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, chloromint free delivery toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Chloromint free delivery "Je moet met je poten van een ander afblijven", chloromint free delivery luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Chloromint free delivery Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, chloromint free delivery maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Chloromint free delivery Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, chloromint free delivery zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, chloromint free delivery worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Chloromint free delivery Discriminatie wegens godsdienst, chloromint free delivery levensovertuiging, chloromint free delivery politieke gezindheid, chloromint free delivery ras, chloromint free delivery geslacht of op welke grond dan ook, chloromint free delivery is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.