Citalopram


De Raad van State verbood vorig jaar de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Citalopram Bij de vangst van de schelpdieren, citalopram vrijwel exclusief voor de Spaanse markt, citalopram wordt de Wadbodem met een soort stofzuiger opgeslurpt. Citalopram De kokkels worden er uitgefilterd, citalopram en de rest weer overboord gespuugd. Citalopram Onder water resteert dan een soort woestijn, citalopram waar de eerste decennia nauwelijks meer iets groeit. Citalopram Wadvogels hebben het nakijken. Deze week haalde het Gerechtshof een dikke streep door de Amsterdamse variant op die vangstmethode: het massale preventief fouilleren in de binnenstad, citalopram waarbij vaak duizenden onschuldige voorbijgangers worden lastiggevallen om een handjevol XTC-tabletten en een zakmesje in beslag te kunnen nemen. Citalopram Volgens het Hof heeft burgemeester Cohen onvoldoende argumenten om grote delen van de stad als permanent veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, citalopram en dus vormt preventief fouilleren een ongeoorloofde "inbreuk op de persoonlijke vrijheid". Lees en discussieer verder op Amsterdam Centraal...