Discount Paxil Online


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Discount paxil online Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, discount paxil online terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Discount paxil online Of dat de SP, discount paxil online die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, discount paxil online in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Discount paxil online Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, discount paxil online en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Discount paxil online De roep om gekozen burgemeesters, discount paxil online idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Discount paxil online Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, discount paxil online niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), discount paxil online ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), discount paxil online omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Discount paxil online Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, discount paxil online de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, discount paxil online maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, discount paxil online waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, discount paxil online met mijn mandaat, discount paxil online de achterbannen van de SP, discount paxil online de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, discount paxil online terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Discount paxil online Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, discount paxil online het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Discount paxil online Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.