Discount Vasodilan Online


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, discount vasodilan online dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Discount vasodilan online Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Discount vasodilan online Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, discount vasodilan online zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, discount vasodilan online vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Discount vasodilan online Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, discount vasodilan online die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, discount vasodilan online is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Discount vasodilan online De één dreigt met oorlog, discount vasodilan online de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Discount vasodilan online De één vind de grondwet te liberaal, discount vasodilan online de ander te sociaal. Discount vasodilan online De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, discount vasodilan online de ander zegt juist van niet. Discount vasodilan online En iedereen heeft een beetje gelijk, discount vasodilan online want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Discount vasodilan online Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, discount vasodilan online maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, discount vasodilan online selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Discount vasodilan online En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, discount vasodilan online inclusief stuitend populisme, discount vasodilan online flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, discount vasodilan online betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, discount vasodilan online want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Discount vasodilan online En als dat wel zo zou zijn, discount vasodilan online waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, discount vasodilan online of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, discount vasodilan online weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, discount vasodilan online dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, discount vasodilan online en er ook geen gefundeerde mening over hebben, discount vasodilan online zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, discount vasodilan online het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, discount vasodilan online laat staan een muntje opgooien. Discount vasodilan online De democratie is geen casino, discount vasodilan online per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, discount vasodilan online hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Discount vasodilan online Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, discount vasodilan online zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, discount vasodilan online door gebrek aan tijd, discount vasodilan online kennis of belangstelling, discount vasodilan online niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Discount vasodilan online We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, discount vasodilan online via de media, discount vasodilan online door demonstraties, discount vasodilan online debatten, discount vasodilan online brieven, discount vasodilan online emailbombardementen en petities. Discount vasodilan online En als we ontevreden zijn, discount vasodilan online dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, discount vasodilan online zoals de laatste jaren maar is gebleken. Discount vasodilan online Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, discount vasodilan online om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, discount vasodilan online en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.