Diuretic


Volgens Jozias van Aartsen woon ik in een anarchistische vrijstaat. Diuretic "De openbare orde in Amsterdam is zo ver gedaald dat een lid van het kabinet daar haar werk niet meer kan doen", diuretic zegt hij vandaag in De Telegraaf. Diuretic Aanleiding is de slavernijherdenking van afgelopen vrijdag. Diuretic Daar werd minister Verdonk van Vreemdelingenzaken uitgejoeld, diuretic waarna ze de bijeenkomst voortijdig verliet. Tegen de komst van Verdonk naar de herdenking werd al ruim een week massaal geprotesteerd. Diuretic Niet alleen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, diuretic maar ook tal van politici, diuretic waaronder de voorzitter van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, diuretic lieten weten niet gelukkig te zijn met haar aanwezigheid, diuretic omdat ze Verdonk een discriminatoir beleid verwijten. Diuretic Dat de plechtigheid niet vlekkeloos zou verlopen, diuretic was dus te voorzien geweest, diuretic zeker gezien de rumoerige geschiedenis van de herdenking. Dat het kabinet tóch heeft besloten Verdonk naar de herdenking te sturen, diuretic past in de lijn die de coalitie al langer volgt. Diuretic Stug blijven drammen, diuretic niet luisteren naar kritiek, diuretic en als je ongelijk krijgt geef je - zoals Van Aartsen doet - gewoon een ander de schuld. Diuretic Op precies dezelfde manier wordt momenteel het omroepbestel naar de ratsmodee geholpen, diuretic en probeert het eenzame D66 door met crisis te dreigen zogenaamde bestuurlijke vernieuwingen door het kabinet te jagen waar geen enkel draagvlak voor is. Diuretic En als je dan nóg je zin niet dreigt te krijgen, diuretic dan ga je gewoon over op chantage. Eric schreef bij Sargasso bemoedigende woorden. Diuretic Maar totdat hij gelijk krijgt, diuretic ben ik blij dat ik in een anarchistische vrijstaat woon.