Docusate Online Review


Volgens de Volkskrant is Taida Pasic slachtoffer geworden van de publiciteit: minister Verdonk had voor haar - als 'schrijnend geval' - best een uitzondering kunnen maken, docusate online review als dat niet het risico met zich zou meebrengen dat zich door alle media-aandacht nóg honderden Taida's zouden melden, docusate online review met een even hartverscheurend verhaal. Docusate online review Dan zou Verdonk het gevaar lopen "van een uitzondering een regel te moeten maken". Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Docusate online review Taida was er misschien meer bij gebaat geweest als haar klasgenoten niet voor haar waren opgekomen en als niet ruim zeventigduizend mensen een petitie hadden ondertekend om Verdonk tot menselijkheid op te roepen. Docusate online review Dan had haar advocate, docusate online review met stille diplomatie, docusate online review wellicht een paar maandjes respijt kunnen ritselen, docusate online review en had Taida in de zomer met een VWO-diploma op zak het land kunnen verlaten. Docusate online review Dan was Verdonk ook niet tot haar heldendaad gekomen om op de voorpagina van 's lands grootste ochtendblad uit te halen naar een schoolmeisje van amper achttien lentes. Maar de Volkskrant gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan de kern van het probleem: het feit dát er nog honderden Taida's bestaan. Docusate online review Als de huidige regels dát mogelijk maken, docusate online review dan deugen ze niet.