Dolfenal


Volgens Jozias van Aartsen woon ik in een anarchistische vrijstaat. Dolfenal "De openbare orde in Amsterdam is zo ver gedaald dat een lid van het kabinet daar haar werk niet meer kan doen", dolfenal zegt hij vandaag in De Telegraaf. Dolfenal Aanleiding is de slavernijherdenking van afgelopen vrijdag. Dolfenal Daar werd minister Verdonk van Vreemdelingenzaken uitgejoeld, dolfenal waarna ze de bijeenkomst voortijdig verliet. Tegen de komst van Verdonk naar de herdenking werd al ruim een week massaal geprotesteerd. Dolfenal Niet alleen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, dolfenal maar ook tal van politici, dolfenal waaronder de voorzitter van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, dolfenal lieten weten niet gelukkig te zijn met haar aanwezigheid, dolfenal omdat ze Verdonk een discriminatoir beleid verwijten. Dolfenal Dat de plechtigheid niet vlekkeloos zou verlopen, dolfenal was dus te voorzien geweest, dolfenal zeker gezien de rumoerige geschiedenis van de herdenking. Dat het kabinet tóch heeft besloten Verdonk naar de herdenking te sturen, dolfenal past in de lijn die de coalitie al langer volgt. Dolfenal Stug blijven drammen, dolfenal niet luisteren naar kritiek, dolfenal en als je ongelijk krijgt geef je - zoals Van Aartsen doet - gewoon een ander de schuld. Dolfenal Op precies dezelfde manier wordt momenteel het omroepbestel naar de ratsmodee geholpen, dolfenal en probeert het eenzame D66 door met crisis te dreigen zogenaamde bestuurlijke vernieuwingen door het kabinet te jagen waar geen enkel draagvlak voor is. Dolfenal En als je dan nóg je zin niet dreigt te krijgen, dolfenal dan ga je gewoon over op chantage. Eric schreef bij Sargasso bemoedigende woorden. Dolfenal Maar totdat hij gelijk krijgt, dolfenal ben ik blij dat ik in een anarchistische vrijstaat woon.