Dulcolax In Canada


Baken aan het einde van de strekdamNergens ben je zó vlakbij huis zó ver weg als op de strekdam in het IJmeer. Dulcolax in canada Aan het begin bij het Zeeburgereiland raast nog de ringweg, dulcolax in canada en lijken de huizen van IJburg zo dichtbij dat je ze haast aan kunt raken. Dulcolax in canada Maar als je verder loopt, dulcolax in canada verdwijnt de stad héél langzaam aan de horizon, dulcolax in canada tot je niets meer hoort dan het gieren van de wind en het klotsen van het water. Dulcolax in canada Helemaal bij het puntje, dulcolax in canada nog voorbij de vijgenboom die daar ooit uit een aangespoeld pitje is ontsproten, dulcolax in canada is de stad bijna verdwenen. Dulcolax in canada Voor je ligt een onmetelijke watervlakte. Dulcolax in canada Aan de horizon Pampus. Ik zag het pas een paar weken geleden voor het eerst. Dulcolax in canada En die eerste keer kon ook wel eens de laatste worden. Verder op Amsterdam Centraal