Estrace Free Sample


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, estrace free sample en dat is maar goed ook. Estrace free sample De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, estrace free sample eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. Estrace free sample Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, estrace free sample en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, estrace free sample maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, estrace free sample maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. Estrace free sample Gelukkig is er de Referendumwijzer. Estrace free sample En de alternatieve Referendumwijzer. Estrace free sample En de Kieswijzer Europese Grondwet, estrace free sample de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, estrace free sample en bleek bij de meeste testjes tegen. Estrace free sample Maar dat wekt weinig verbazing, estrace free sample want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, estrace free sample en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. Estrace free sample Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, estrace free sample bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. Estrace free sample Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. Estrace free sample Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], estrace free sample indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, estrace free sample is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, estrace free sample en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. Estrace free sample Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. Estrace free sample Ook dat Europa straks het homohuwelijk, estrace free sample het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. Estrace free sample En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, estrace free sample is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, estrace free sample en verandert er helemaal niets. Estrace free sample Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, estrace free sample want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. Estrace free sample Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, estrace free sample klopt wél, estrace free sample maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Estrace free sample Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, estrace free sample schiet zichzelf dus in de voet. Estrace free sample De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), estrace free sample en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". Estrace free sample Negatieve stemadviezen of niet, estrace free sample ik ben nog altijd vóór, estrace free sample al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. Estrace free sample Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".