Etodolac


Debuggen van javascript is een hel. Etodolac De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, etodolac maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Etodolac En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Etodolac Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Etodolac Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, etodolac en geen object.getAttribute("class"). Etodolac So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Etodolac Affijn, etodolac het mag van het W3C, etodolac en Firefox en Opera snappen het ook, etodolac dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Etodolac Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), etodolac maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), etodolac ook als die helemaal niet in je code staat. Etodolac Een extra parameter (object.getAttribute("href", etodolac2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.