Etosid


Volgens de Volkskrant is Taida Pasic slachtoffer geworden van de publiciteit: minister Verdonk had voor haar - als 'schrijnend geval' - best een uitzondering kunnen maken, etosid als dat niet het risico met zich zou meebrengen dat zich door alle media-aandacht nóg honderden Taida's zouden melden, etosid met een even hartverscheurend verhaal. Etosid Dan zou Verdonk het gevaar lopen "van een uitzondering een regel te moeten maken". Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Etosid Taida was er misschien meer bij gebaat geweest als haar klasgenoten niet voor haar waren opgekomen en als niet ruim zeventigduizend mensen een petitie hadden ondertekend om Verdonk tot menselijkheid op te roepen. Etosid Dan had haar advocate, etosid met stille diplomatie, etosid wellicht een paar maandjes respijt kunnen ritselen, etosid en had Taida in de zomer met een VWO-diploma op zak het land kunnen verlaten. Etosid Dan was Verdonk ook niet tot haar heldendaad gekomen om op de voorpagina van 's lands grootste ochtendblad uit te halen naar een schoolmeisje van amper achttien lentes. Maar de Volkskrant gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan de kern van het probleem: het feit dát er nog honderden Taida's bestaan. Etosid Als de huidige regels dát mogelijk maken, etosid dan deugen ze niet.