Extendaquin In Canada


Het Centraal Planbureau zei deze week maar eens hardop wat iedereen diep van binnen best weet: nog meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de verkeersproblemen in de Randstad. Extendaquin in canada Het CPB keerde zich daarmee tegen de plannen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A6 en de A9, extendaquin in canada die de files tussen Almere en Schiphol zou moeten verminderen. De milieugevolgen van zo'n nieuwe verbinding zouden, extendaquin in canada in iedere besproken variant, extendaquin in canada desastreus zijn. Extendaquin in canada Uitbreiding van de huidige route betekent forse extra vervuiling van de toch al smerige lucht rond de Gaasperdammerweg, extendaquin in canada die dwars door het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost loopt. Extendaquin in canada Het voornaamste alternatief is een nieuwe snelweg door het Naardermeer, extendaquin in canada het Geingebied, extendaquin in canada de Vechtstreek of misschien zelfs dwars door vogelrichtlijngebied het IJmeer. Lees en discussieer verder op Amsterdam Centraal.