Finara


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, finara en dat is maar goed ook. Finara De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, finara eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. Finara Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, finara en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, finara maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, finara maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. Finara Gelukkig is er de Referendumwijzer. Finara En de alternatieve Referendumwijzer. Finara En de Kieswijzer Europese Grondwet, finara de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, finara en bleek bij de meeste testjes tegen. Finara Maar dat wekt weinig verbazing, finara want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, finara en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. Finara Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, finara bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. Finara Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. Finara Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], finara indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, finara is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, finara en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. Finara Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. Finara Ook dat Europa straks het homohuwelijk, finara het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. Finara En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, finara is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, finara en verandert er helemaal niets. Finara Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, finara want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. Finara Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, finara klopt wél, finara maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Finara Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, finara schiet zichzelf dus in de voet. Finara De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), finara en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". Finara Negatieve stemadviezen of niet, finara ik ben nog altijd vóór, finara al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. Finara Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".